Digital clock

FAN ePEROLEHAN

Daftar ePerolehan on Facebook

Perkhidmatan Utama

Syarikat anda memerlukan Lesen Kementerian Kewangan (MOF)?

http://www.eperolehan-daftar.com/

Kami menawarkan Perkhidmatan dengan harga yang berpatutan:-

• Permohonan Lesen Kem. Kewangan (MOF)/ePerolehan

• Pembaharuan Lesen MOF/ePerolehan

• Permohonan Taraf Bumiputera

• Tambahan kod bidang

• Kemaskini maklumat / profil

• Iklankan produk / servis anda secara online (E- catalog)

• Smard card / ep exsp / pembaca kad pintar reader)

• Smart card partner (DirectPurchase/Sebutharga/Tender)

:: Dengan memiliki Lesen MOF dan ePerolehan, anda mempunyai kelebihan untuk bersaing mendapatkan kontrak bekalan dan perkhidmatan Kerajaan melalui Pembelian Terus, Sebutharga, Tender, Kontrak Pusat, Kontrak Kementerian dan ebidding di dalam kesemua 25 Kementerian dan Jabatan Kerajaan di seluruh Negara secara online.

::Anda juga layak untuk menyertai tender dan sebutharga yang di keluarkan oleh Majlis perbandaran seperti DBKL, MPAJ, DBI, Badan-Badan Berkanun Universiti, Telekom, Tenaga (TNB), Felda, Petronas dan banyak lagi.

Bayaran Perkhidmatan Pendaftaran:-

Pendaftaran


ItemBayaran
Pendaftaran BARU dengan Kementerian Kewangan bagi 10 bidang pertama.RM450
Pendaftaran PEMBAHARUAN dengan Kementerian Kewangan bagi 10 bidang pertama sahaja.RM450
 • Selepas had 10 bidang telah dipenuhi, pertambahan setiap 1 bidang seterusnya akan dikenakan tambahan bayaran RM50.
Tambahan RM50 bagi setiap bidang
Permohonan Tambah Bidang bagi bidang yang telah melebihi had 10.
RM50 bagi setiap bidang
Pendaftaran Status Bumiputra.
Permohonan Kemaskini Profil.


Medium Akses ePerolehan


MediumHarga (RM) dan Tempoh SahLaku Sijil Digital
1 tahun2 Tahun3 Tahun
ePXS USB Crypto Token--199

*
***Lesen sah laku selama 3 Tahun.

****Siap 7-10 hari Bekerja.


Bayaran Perkhidmatan (Selangor dan Kuala Lumpur Sahaja) :-

Permohonan Baru:- (Beroperasi di rumah)
1. Syarikat Enterprise - RM 1,400.00

Permohonan Baru:-
1. Syarikat Enterprise - RM 1,500.00
2.
Syarikat Sdn Bhd - RM 2,500.00


Permohonan lanjutan:-
1. Syarikat Enterprise - RM 1,400.00
2. Syarikat Sdn Bhd - RM 2,500.00

EXCESS TENDER:-(PENDRIVE)
RM 199.00

http://www.eperolehan-daftar.com/

NOTE: BAYARAN TERMASUK SERVIS, LESEN MOF, STATUS BUMIPUTRA,

(Bayaran perkhidmatan Cash/Cek atas nama "MOHD AZLI BIN JAFFAR" dibuat semasa penyerahan Documen-dokumen lengkap )


NOTIS PEMBERITAHUAN
BARU

DIMAKLUMKAN BAHAWA KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA AKAN MENGUATKUASAKAN SEPENUHNYA PELAKSANAAN SIJIL VIRTUAL BAGI PENDAFTARAN SYARIKAT ATAU FIRMA DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MULAI 12 JULAI 2010 UNTUK MENGGANTIKAN PENGGUNAAN SIJIL FIZIKAL.

SYARIKAT ATAU FIRMA YANG DILULUSKAN PENDAFTARAN MULAI TARIKH DI ATAS AKAN MENERIMA SIJIL VIRTUAL SECARA ATAS TALIAN.

CONTOH LESEN

CONTOH LESEN
http://eperolehan-daftar.blogspot.com/

MODUL

Pendaftaran Pembekal

- Portal Utama yang membolehkan pembekal mendaftar dengan MOF.

Kontrak Pusat

- Untuk perolehan yang melibatkan kontrak produk yang spesifik kepada pembekal terpilih yang telah ditentukan oleh MOF dalam tempoh yang telah ditetapkan.

Kontrak Kementerian

- Untuk perolehan yag melibatkan kontrak produk barang yang spesifik kepada pembekal terpilih yang telah ditentukan oleh Kementerian dalam tempoh yang telah ditetapkan.

Pembelian Terus

- Untuk Perolehan produk dan perkhdimatan yang bernilai sehingga RM 50,000.00

- Kajian pasaran menerusi catalog produk dan perkhidmatan secara atas talian.

- Pemeriksaan Peruntukan dan Kelulusan secara atas talian.

Sebutharga

- Untuk perolehan produk dan perkhidmatan yang bernilai di antara RM 50,001 – RM 500,000.

- Tawaran dan penilaian secara atas talian.

Tender

- Untuk perolehan produk dan perkhidmatan yang bernilai melebihi RM 500,000.

- Tawaran pembekal dan penilaian secara atas talian.

eBidding

- Modul perolehan berkonsepkan Electronic Reverse Auction (ERA) yang membolehkan pembekal bersaing secara interaktif.

- Menggalakkan penjimatan kepada pihak Kerajaan kerana harga adalah berdasarkan harga pasaran sebenar.

DOKUMEN SOKONGAN YANG PERLU DISERTAKAN BERSAMA:-

ROC - SENDIRIAN BERHAD / BERHAD

 1. Borang pengisytiharan kementerian kewangan yang sudah ditandatangani
 2. Borang 9 dan Memorandum and article association (MAA)
 3. Borang 13 - Pertukaran nama syarikat (jika berkenaan yang disahkan oleh SSM/Setiausaha Syarikat)
 4. Borang 24 – Pemilik Saham (yang disahkan oleh SSM/Setiausaha Syarikat).
 5. Borang 49 – Lembaga Pengarah (yang disahkan oleh SMM/Setiausaha Syarikat).
 6. Borang 32A (jika berkenaan) – Pindah Milik Saham. (yang disahkan oleh SSM/Setiausaha Syarikat)
 7. Form Of Annual Return (jika syarikat yang melebihi 1 tahun yang disahkan oleh SSM/Setiausaha Syarikat)
 8. Borang 44 - (yang disahkan oleh SSM/Setiausaha Syarikat)
 9. Resolusi Lembaga Pengarah mengenai kuasa tandatangan cek bagi akaun syarikat (yang disahkan oleh SSM/Setiausaha Syarikat)
 10. Penyata Bank atau resit deposit bank.
 11. Borang pengesahan akaun bank yang telah disahkan oleh pihak bank
 12. Kad pengenalan / passport semua pemilik syarikat.
 13. Perjanjian Sewa yang disetemkan beserta 3 bulan resit rasmi atau dokumen hak milik premis/pejabat/kediaman/geran tanah.

ROB - PERSENDIRIAN / PERKONGSIAN

 1. Borang pengisytiharan kementerian kewangan yang sudah ditandatangani]
 2. Borang D, Maklumat Perniagaan dan Maklumat Pemilik Terkini (Bidang-bidang yang dipohon mesti berdaftar jenis perniagaannya di SSM)
 3. Borang pengesahan akaun bank yang telah disahkan oleh pihak bank
 4. Penyata Bank atau resit deposit bank.
 5. Kad pengenalan / passport semua pemilik syarikat.
 6. Perjanjian Sewa yang disetemkan beserta 3 bulan resit rasmi atau dokumen hak milik premis/pejabat/kediaman/geran tanah.

ROS - KOPERASI/PERSATUAN/PERTUBUHAN

 1. Borang pengisytiharan kementerian kewangan yang sudah ditandatangani
 2. Borang pendaftaran Koperasi/Persatuan/Pertubuhan.
 3. Undang-undang kecil Koperasi/Persatuan/Pertubuhan.
 4. Minit mesyuarat agong terbaru Koperasi/Persatuan/Pertubuhan.
 5. Penyata Bank atau resit deposit bank.
 6. Borang pengesahan akaun bank yang telah disahkan oleh pihak bank
 7. Kad pengenalan / passport semua pemilik syarikat.
 8. Perjanjian Sewa yang disetemkan beserta 3 bulan resit rasmi atau dokumen hak milik premis/pejabat/kediaman/geran tanah.


jENIS pERMOHONAN

JENIS PERMOHONAN PENDAFTARAN

1 Permohonan Baru adalah permohonan kali pertama bagi syarikat syarikat yang belum pernah berdaftar dengan Kementerian Kewangan. Syarikat hanya dibenarkan memohon tidak lebih 10 bidang bagi permohonan baru.

2 Permohonan Pembaharuan adalah permohonan yang dibuat bagi menyambung tempoh pendaftaran. Permohonan ini hendaklah dibuat dalam tempoh tiga (3) bulan sebelum tamat tempoh pendaftaran semasa. Permohonan Daftar Semula adalah permohonan yang dikemukakan atau diterima oleh Kementerian ini selepas tamat tempoh pendaftaran semasa. Syarikat diberi tempoh sehingga tiga

3. Bulan selepas tarikh tamat bagi membolehkan kontraktor mendapat semula bidang-bidang yang telah didaftarkan. Jika permohonan dihantar selepas itu, bidangbidang tersebut akan ditarikbalik secara automatik melalui sistem dan syarikat hanya boleh memohon 10 bidang sahaja.

4 Permohonan Tambah Bidang adalah permohonan untuk menambah bidang-bidang perniagaan yang telah didaftarkan bagi syarikat-syarikat yang pendaftarannya telah pun diluluskan. Tambahan bidang boleh dimohon sebaik sahaja selesai permohonan sebelumnya. Syarikat dibenarkan memohon seberapa banyak bidang yang diperlukan. Tambahan bidang juga boleh dimohon ketika membuat permohonan pembaharuan dan daftar semula. Permohonan Taraf Bumiputera adalah permohonan untuk syarikat mendapatkan pengiktirafan taraf Bumiputera. Permohonan pengiktirafan taraf Bumiputera hendaklah dikemukakan selepas pembayaran kelulusan pendaftaran dibuat. Bagi syarikat-syarikat yang memohon bidang-bidang perkhidmatan seperti Percetakan, Agen Pengembaraan, Pengangkutan Lori, Syarikat Insuran, Broker Insuran, Pemilik Kapal, Broker Perkapalan, Agen Perkapalan, Agen Penghantaran, Pembungkusan, Stevedor dan Telly Clerk juga diwajibkan mendapat pengiktirafan taraf Bumiputera.

5 Permintaan Kemaskini Profail boleh dipohon jika terdapat perubahan dalam maklumat syarikat seperti pertukaran alamat, perubahan pemilikan ekuiti, Lembaga Pengarah, pengurusan syarikat dan penambahan staf syarikat.

DASAR PENDAFTARAN

Semua syarikat yang diperbadankan di Malaysia layak berdaftar. Status pendaftaran dikategorikan seperti berikut:-

1. Daftar Biasa = Syarikat ini merupakan syarikat yang dipunyai sama ada oleh warganegara Malaysia atau Asing.

2 Daftar Bertaraf Bumiputera (51%) =Syarikat ini merupakan syarikat yang dipunyai oleh warganegara Malaysia dan Asing. Walaubagaimanapun Pemilikan saham, Lembaga Pengarah, pengurusan dan kakitangan adalah dikuasai sekurang-kurangnya 51% oleh Bumiputera.

3 Daftar Bumiputera (100%) =Syarikat yang dimiliki oleh warganegara Malaysia. Pemilikan saham, Lembaga Pengarah dan pengurusan adalah dikuasai 100% Bumiputera. Bagi bidang percetakan dan agen pengembaraan pekerja hendaklah tidak kurang 80% Bumiputera. Pemberian taraf Bumiputera boleh ditarikbalik pada bila-bila masa jika didapati terdapat perubahan kepada penguasaan/pemilikan sesebuah syarikat yang telah diberi taraf Bumiputera.

PERINGATAN


1 Kegagalan syarikat mengemukakan dokumen-dokumen yang diminta di para 7 dalam tempoh 30 hari mengakibatkan permohonan syarikat DITOLAK secara automatik.

2 Semua maklumat dan dokumen yang diberi hendaklah betul dan benar. Jika terdapat pemalsuan maklumat atau dokumen, permohonan pendaftaran akan ditolak atau dibatalkan jika kelulusan telah diberi.

3 Kementerian Kewangan berhak menyemak maklumat dan dokumen syarikat bagi memastikan ianya adalah betul.

4 Dalam urusan perolehan, pakatan harga adalah dilarang sama sekali. Oleh yang demikian sebarang keadaan atau kemungkinan yang mana pada pandangan Kementerian ini boleh membawa/mengakibatkan pendaftaran sesuatu syarikat di Kementerian ini ditolak, antaranya:-

- Syarikat Bersekutu pegangan, induk dan anak syarikat tidak boleh berdaftar dibawah bidang yang sama.

- Seorang pemilik modal yang sama dalam dua atau lebih syarikat tidak akan didaftarkan dalam bidang yang sama. Oleh itu adalah menjadi tanggungjawab pemohon menjelaskan/mengisytiharkan pemilikan modal mereka di dalam syarikat lain. Jika gagal nama beliau akan disenaraihitamkan dan semua syarikat beliau yang ada kepentingannya akan disemak semula pendaftarannya.

- Dua atau lebih syarikat yang mempunyai pemilik, pengarah, pengurusan yang sama tidak boleh berdaftar dalam bidang yang sama.

- Syarikat hanya dibenarkan memohon tidak lebih dari 10 bidang bagi permohonan baru. Bagi permohonan pembaharuan, syarikat dibenarkan memohonan tambahan bidang dan syarikat dibenarkan memohon seberapa banyak bidang yang diperlukan.

- Surat kelulusan dan sijil pendaftaran akan dihantar secara pos.

- Surat kebenaran untuk menyertai sesuatu tender/sebutharga tidak dikeluarkan. Tender/sebutharga hanya boleh disertai oleh syarikat-syarikat yang telah berdaftar sahaja. Bagi kes kehilangan sijil pendaftaran, salinan laporan polis hendaklah disertakan bagi mendapatkan sijil gantian yang baru.

KOD BIDANG RUMAH

KOD BIDANG BAGI PERNIAGAAN DI RUMAH

010601

Kit Pendidikan

010602

Bahan Pendidikan

040101

Makanan dan Bahan Mentah Kering/Basah

040102

Makanan dan Minuman (Tin, Botol dan Bungkus)

040103

Makanan Bermasak (Islam)

040104

Makanan Bermasak (Bukan Islam)

070201

Tanaman/Baka/Benih Semaian

070202

Haiwan Ternakan, Bukan Temakan dan Akuatik

220503

Perkakas/Sistern Elektrik

220203

Alat Muzik, Kesenian Dan Aksesori

221305

Penyediaan Pentas/Pameran Pertunjukan,Taman Hiburan danKamival/Pestaria221306

Artis Dan Penghibur Profesional

221510

Tempat Letak Kereta

221511

PA Sistem Dan Alat Muzik

220902

Menangkap/Menembak Haiwan

221001

Pembersihan Bangunan Dan Pejabat

221002

Membersih Kawasan

221003

Mengangkat Sampah

221005

Mencuci Kolam Renang

221006

Membersih Pantai/SungaiiTerusan/Empangan/Tasik

221010

Kolam Kumbahan/Sistem PerawataniTalian Paip/Sesalur

221101

Kakitangan Iktisas (Profesional) — Tidak termasuk khidmat perundingan

221102

Kakitangan Separa Iktisas (Semi Profesional)—Tidak termasuk khidmatperundingan

221104

Tenaga Buruh

221109

Menyelam (Diving Service)

221110

Khidmat Latihan, Tenaga Pengajar dan Moderator/Negotiator

221112

Malim Kapal

221303

Fotografi

221401

Bangunan/Hiasan Dalaman (tidak termasuk perlanskapan dan seni taman)

221402

Hiasan Jalan/Kawasan (tidak termasuk pelanskapan dan seni taman)

221506

Bangunan/Pejabat/Stor/Ruang Niaga/Ruang Kediaman

222004

Penulisan-Semua Jenis Penulisan

222005

Mereka Cipta Dan Seni Halus

222006

Penterjemahan

222301

Solekan

222303

Membekal Air

222304

Pengurusan Jenazah Dan Kelengkapan

222401

Menjahit Bukan Pakaian

222402

Menjahit Pakaian dan Kelengkapan

222403

Baik Pulih Kasut Dan Barangan Kulit

222503

Homestay

222104

PertanianiTanaman/Ladang/Taman/Hutan dan Ladang Hutan

222106

Sumber Air

222107

Tatahias Haiwan

221308

Dokumentasi Dan Panduarah


kod bidang

BIDANG BEKALAN & PERKHIDMATAN KOD BIDANG BARU CATATAN

01 PENERBITAN DAN PENYIARAN

01 Penerbitan

01 – Bahan Bacaan Terbitan Luar Negara

02 – Bahan Bacaan

03 – Penerbitan Elektronik Atas Talian

04 – Bahan Penerbitan Elektronik Dan Muzik/Lagu (siap cetak)

02 Kertas

01 – Kertas

99 – Pembuat

03 Peralatan Penerbitan/Percetakan

01 – Peralatan Percetakan Serta Aksesori

02 – Peralatan Sistem Bunyi, Pembesar Suara dan Projektor

03 – Peralatan/Perkakasan Penyuntingan/Persembahan

04 – Medium Penyimpanan

99 – Pembuat

04 Papan Tanda dan Aksesori

01 – Papan Tanda dan Aksesori

99 – Pembuat

05 Fotografi dan Filem

01 – Kamera dan Aksesori

02 – Peralatan Pemprosesan Fotografi, Mikrofilem

03 – Filem dan Mikrofilem

04 – Filem Siap Untuk Tayangan(Lesen B FINAS – Pengedar)

99 – Pembuat

06 Peralatan Pendidikan dan Latihan

01 – Kit Pendidikan

02 – Bahan Pendidikan

99 – Pembuat

02 PERABOT, PERALATAN PEJABAT, HIASAN DALAMAN DAN DOMESTIK

01 Perabot, Kelengkapan Dan Aksesori

01 – Perabot, Perabot Makmal dan Kelengkapan Berasaskan

Kayu/Rotan/Fabrik/Logam/Plastik (Workstations)

02 – Barangan Hiasan Dalaman Dan Aksesori

99 – Pembuat

02 Mesin-Mesin Pejabat Dan Aksesori

01 – Mesin-Mesin Pejabat Dan Aksesori

99 – Pembuat

03 Perkakas Elektrik Dan Elektronik

01 – Perkakas Elektrik Dan Aksesori

02 – Perkakas Elektronik Dan Aksesori

99 – Pembuat

04 Peralatan Dan Perkakas Domestik

01 – Peralatan Dan Perkakas Domestik

02 – Perkakasan Dan Bahan Kebersihan Diri Dan Mandian, Kelengkapan Bilik Air

Dan Aksesori

03 – Bahan Pencuci Dan Pembersihan

04 – Bahan dan Peralatan Solekan dan Andaman

99 – Pembuat

05 Bahan Pembungkusan/Bekas

01 – Bahan pembungkusan/Bekas/Kotak/Palet

99 – Pembuat

06 Bekalan Pejabat Dan Alatulis

01 – Alatulis (tidak termasuk borang dan Semua jenis kertas)

02 – Bahan Surih, Drafting Dan Alat Lukis

03 – Organiser, Dairi, Kalendar, Buku Alamat, Resit, Memo

04 – Tag/Label/Tanda Dan Stiker

99 – Pembuat

07 Tekstil

01 – Tekstil

99 – Pembuat

08 Pakaian dan Kelengkapan

01 – Pakaian

02 – Kelengkapan Pakaian

03 – Bagasi Dan Beg dari kulit/pvc/kanvas/kain/nylon/plastik/logam/dll

04 – Pakaian Keselamatan, Kelengkapan Dan Aksesori

99 – Pembuat

09 Bahan Tarpaulin Dan Kanvas

01 – Bahan Tarpaulin Dan Kanvas

99 – Pembuat

10 Aksesori Dan Bekalan Jahitan

01 – Butang Dan Bekalan Jahitan (kits)

99 – Pembuat

03 SUKAN, REKREASI DAN ALAT MUZIK (Peralatan, Bekalan dan Aksesori Sukan dan Rekreasi)

01 Pakaian Sukan Dan Aksesori

01 – Pakaian Sukan Dan Aksesori

99 – Pembuat

02 Cenderamata Dan Hadiah

01 – Cenderamata Dan Hadiah

99 – Pembuat

03 Alat Muzik

01 – Alat Muzik Dan Aksesori

99 – Pembuat

04 Peralatan Dan Aksesori Perkhemahan Dan Aktiviti Luar

01 – Peralatan Perkhemahan Dan Aktiviti Luar

02 – Peralatan Memancing

03 – Peralatan Memburu

99 – Pembuat

05 Peralatan Sukan Padang, Gelanggang, Rekreasi, Taman Permainan, Kecergasan Dan Sukan

Air

01 – Peralatan Sukan

99 – Pembuat

04 MAKANAN, MINUMAN DAN BAHAN MENTAH

01 Makanan, Minuman Dan Bahan Mentah Kering/Basah

01 – Makanan Dan Bahan Mentah Kering/Basah

02 – Makanan dan Minuman (tin,botol dan bungkus)

03 – Makanan Bermasak (Islam)

04 – Makanan Bermasak (bukan Islam)

99 – Pembuat

05 PERALATAN HOSPITAL, PERUBATAN, UBAT-UBATAN DAN FARMASEUTIKAL

01 Peralatan Hospital, Bahan Dan Kelengkapan Perubatan

01 – Peralatan Dan Kelengkapan Hospital

02 – Peralatan Dan Kelengkapan Perubatan

03 – Peralatan Untuk Orang Kurang Upaya Dan Pemulihan

99 – Pembuat

02 Ubat Dan Bahan Ubatan

01 – Dadah Berjadual (perlu lesen farmasi (Borang 3) dari Pihak Berkuasa Kawalan Dadah, KKM)

02 – Racun Berjadual (perlu lesen farmasi (Type A Licence) dari Jabatan Kesihatan

Negeri)

03 – Ubat Tidak Berjadual

04 – Makanan/Minuman Tambahan (Food Suppliment)

99 – Pembuat (perlu lesen pengilang (Borang 2) dari KKM)

03 Pekakas, Tekstil dan Pakaian Perubatan Pakai Buang/Guna Semula

01 – Pekakas Perubatan Pakai Buang

02 – Pakaian/Tekstil Pakai Buang Kakitangan/Pesakit

03 – Pakaian/Tekstil Guna Semula Kakitangan/Pesakit

99 – Pembuat

06 KIMIA, BAHAN KIMIA DAN PERALATAN MAKMAL

01 Kimia

01 – Makmal

02 – Industri

03 – Memproses Air

04 – Memproses Filem/Fotografi

99 – Pembuat

02 Bahan Biokimia Dan Gas

01 – Bahan Peledak (belerang, pelarut hidrokabon dan beroksigen / gunpowder)

02 – Bunga Api Dan Mercun

03 – Pencucuh/Alat Penghasil Nyalaan

04 – Gas (industri dan domestik)

05 – Pewarna/Pencelup/Lilin

99 – Pembuat

03 Bahan Bakar Dan Pelincir

01 – Bahan Bakar

02 – Bahan Pelincir

03 – Bahan Api Nuklear

99 – Pembuat

04 Cat, Anti Kakis Dan Bahan Tambah

01 – Cat

02 – Anti Kakis/Bahan Tambah

99 – Pembuat

05 Peralatan Makmal

01 – Peralatan Makmal serta Aksesori

02 – Peralatan Makmal Pengukuran, Pencerapan Dan Sukat

99 – Pembuat

07 PERTANIAN, PERHUTANAN DAN TERNAKAN

01 Baja Dan Racun

01 – Baja Dan Nutrien Tumbuhan (organik/bukan organik)

02 – Racun Serangga/Perosak, Rumpai/Tumbuhan

99 – Pembuat

02 Tanaman, Ternakan, Baka Tanaman/Ternakan Dan Sampel (bahan yang telah di awetkan)

01 – Tanaman/Baka/Benih Semaian

02 – Haiwan Ternakan, Bukan Ternakan dan Akuatik

03 – Sampel dan Sampel Awetan Haiwan/Akuatik/Serangga/Tumbuhan

03 Ubat, Makanan Ternakan/Tumbuhan, Peralatan Dan Aksesori

01 – Ubat Haiwan/Akuatik

02 – Makanan Haiwan/Akuatik

03 – Peralatan Dan Kelengkapan Pertanian/Ternakan/Akuatik

04 – Hasil Sampingan Dan Sisa Perladangan

05 – Habitat Dan Tempat Kurungan Haiwan

06 – Peralatan Pengawalan Perosak Tanaman

99 – Pembuat

08 KEJURUTERAAN AWAM, BINAAN DAN KELENGKAPAN KEMUDAHAN AWAM

01 Kelengkapan/Kemudahan Awam

01 – Kelengkapan/Kemudahan Awam (kecuali kelengkapan Kemudahan

permainan/sukan)

02 – Kontena

99 – Pembuat

09 BAHAN BINAAN DAN PERALATAN KESELAMATAN JALAN RAYA

01 Bahan Binaan

01 – Bahan Binaan

02 – Paip Dan Kelengkapan

99 – Pembuat

02 Peralatan Keselamatan Jalan Raya

01 – Peralatan Keselamatan/Perabot Jalan Raya

99 – Pembuat Keselamatan/Perabot Jalan Raya

10 PERALATAN SUKATAN DAN UKURAN

01 Peralatan Sukatan Dan Ukuran

01 – Semua Peralatan Sukatan/Ukuran

99 – Pembuat

11 PENGANGKUTAN, KOMPONEN DAN AKSESORI

01 Kenderaan Bermotor Dan Tidak Bermotor

01 – Basikal

02 – Motosikal

03 – Kereta

04 – Lori

05 – Bas

06 – Kenderaan Kegunaan Khusus

99 – Pembuat

02 Jentera Berat

01 – Jentera Berat

02 – Kren

03 – Trailer Dan Aksesori

99 – Pembuat

03 Alat Ganti Dan Aksesori Kenderaan/Jentera Berat

01 – Alat Ganti/Akseso Kenderaan

02 – Alat Ganti/Aksesori Jentera Berat

03 – Enjin Kenderaan/Jentera Berat

04 – Peralatan Servis Dan Selenggara

99 – Pembuat

04 Kenderaan Ber Rel, Peralatan Dan Alat Ganti

01 – Kenderaan Ber Rel Dan kereta Kabel

02 – Lokomotif Dan Troli Elektrik

03 – Sistem, Peralatan, Alat Ganti Keretapi Dan Aksesori

99 – Pembuat

05 Pesawat Udara, Kapal Terbang, Kapal Angkasa, Satelit, Radar

01 – Pesawat Udara

02 – Helikopter

03 – Alatganti Dan Kelengkapan Pesawat/Helikopter

04 – Kapal Angkasa Dan Alatganti

05 – Satelit Dan Alatganti

06 – Radar Dan Alatganti

07 – Simulator

99 – Pembuat

06 Bot dan Kapal

01 – Bot

02 – Kapal Laut/Kapal Selam

03 – Alat Ganti Dan Kelengkapan Bot/Kapal/Kapal Selam

04 – Simulator Bot /Kapal/Kapal Selam

99 – Pembuat

07 Peralatan Marin

01 – Peralatan Marin

99 – Pembuat

12 PERTAHANAN DAN KESELAMATAN

01 Senjata, Peluru, Bahan Letupan Dan Aksesori

01 – Senjata Api

02 – Peluru Dan Bom

03 – Aksesori Senjata Api

04 – Bahan Letupan/Complete Rounds

99 – Pembuat

02 Kelengkapan Sasaran

01 – Kelengkapan Sasaran

99 – Pembuat

03 Misil, Roket Dan Sub-Sistem

01 – Peluru Berpandu

02 – Sub Sistem Roket

03 – Pelancar Misil Dan Roket

99 – Pembuat

04 Peralatan Keselamatan Dan Penguatkuasaan

01 – Alat Keselamatan, Perlindungan Dan Kawalan Perlindungan Dan Kawalan

02 – Alat Forensik Dan Aksesori

99 – Pembuat

05 Pengesanan, Pemantauan Dan Perlindungan

01 – Kunci, Perkakasan Perlindungan Dan Aksesori

02 – Peralatan Pemantauan Dan Pengesanan

03 – Lesen/Pengenalan Dan Pas Keselamatan Bersalut (laminated)

99 – Pembuat

06 Perlindungan Kebakaran

01 – Sistem Pencegah Kebakaran

02 – Peralatan Kawalan Api

99 – Pembuat

13 PERALATAN KEJURUTERAAN DAN MESIN PENGELUARAN

01 Mesin, Kelengkapan Bengkel Dan Mesin Pengeluaran

01 – Mesin Dan Kelengkapan Bengkel

02 – Mesin dan Kelengkapan Khusus

99 – Pembuat

02 Stesen Janakuasa Elektrik Dan Peralatan Generator/Alat Ganti Dan Bateri

01 – Stesen Janakuasa, Peralatan/Alat Gani/Aksesori

02 – Mesin dan Kelengkapan Khusus

99 – Pembuat

03 Sistem Kumbahan

01 – Peralatan Sistem Kumbahan Dan Aksesori

99 – Pembuat

04 Peralatan Perindustrian Minyak

01 – Peralatan Perindustrian Huluan

02 – Peralatan Perindustrian Hiliran

04 – Pembuat

14 PERALATAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK

01 Mesin Dan Jentera Penjanaan Dan Pengagihan Tenaga Elektrik Serta Aksesori

01 – Motor Dan Alat Ubah/Alat Ganti

02 – Enjin, Komponen Enjin Dan Aksesori

03 – Komponen Enjin Pembakaran Dalaman/Gas Turbine

99 – Pembuat

02 Stesen Janakuasa Elektrik Dan Peralatan Generator/Alat Ganti Dan Bateri

01 – Stesen Janakuasa, Peralatan/Alat Ganti/Aksesori

02 – Penjana Kuasa

03 – Alat Penyimpan Tenaga Dan Aksesori

99 – Pembuat

03 Kabel, Wayar Elektrik Dan Aksesori

01 – Kabel Elektrik Dan Aksesori

02 – Wayar Elektrik Dan Aksesori

99 – Pembuat

04 Peralatan Untuk Tenaga Atom Dan Nuklear

01 – Reaktor dan Instrumen Nuklear

99 – Pembuat

05 Sistem, Komponen Elektrik, Elektronik Dan Aksesori

01 – Sistem Elektronik

02 – Komponen Dan Aksesori Elektrik/Elektronik

03 – Lampu, Komponen Lampu Dan Aksesori

99 – Pembuat

21 ICT (INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY) (Bekalan Dan Perkhidmatan Bagi Sektor

Teknologi Maklumat Dan Komunikasi)

01 Peralatan Dan Kelengkapan Komputer, Perkakasan Dan Komponen

01 – Hardware (low end technology) -Supply all types of computer hardware

Including PC, notebook, printer, document scanner, peripherals and maintenance

02 – Hardware (high end technology) – All types of server, mainframe, high end

Printers, storage area network (SAN, NAS) including maintenance

03 – Software – Supply all computer software, operating system, database, off-the-

Shelf packages including maintenance

04 – Software/System development/Customization and maintenance including data

entry, data processing

05 – Telecommunication/networking-supply product, infrastructure, services including

maintenance (LAN/WAN/Internet/wireless/satellite)

06 – Data management –Provide services including Disaster

07 – ICT security and firewall, Encryption, PKI, Anti Virus

08 – Multimedia-products, services and maintenance (video conferencing, web cast,

Graphic design, animation)

09 – Hardware and Software leasing/renting

10 – Geographic Information System (GIS) and Services

99 – Pembuat

Notes: syarikat berstatus MSC boleh dipertimbangkan Semua kod bidang diatas kecuali 210105 dan 210108

02 Peralatan Dan Kelengkapan Telekomunikasi

01 – Alat Perhubungan

02 – Sistem Perhubungan/Telekomunikasi

03 – Aksesori Penghubung Dan Telekomunikasi

99 – Pembuat

22 PERKHIDMATAN

01 Penyelenggaraan Dan Pembaikan Kenderaan

01 – Basikal

02 – Motosikal

03 – Kenderaan Kegunaan Khusus (seperti kenderaan rekreasi)

04 – Kenderaan Bawah 3 Ton

05 – Kenderaan Melebihi 3Ton

06 – Jentera Berat (Lori Pelarik Tanah, Roller Dan Forklift)

07 – Kerja-Kerja Khusus (baikpulih enjin) dan sebagainya

08 – Kerja-kerja Mengetuk dan Mengecat

09 – Alat Hawa Dingin Kenderaan

10 – Membaik Pulih TempatDuduk/Kusyen dan Bumbung

11 – Kerja-Kerja Pembaikan Kenderaan Ber Rel Dan Kereta Kabel

12 – Kerja-Kerja Penyelenggaraan Sistem Kenderaan

13 – Membaik Pulih Tayar

14 – Membaik Pulih Bateri

02 Penyelenggaraan/Pembaikan Mesin, Perabot Pejabat/Kediaman

01 – Mesin-Mesin Pejabat/Kediaman

02 – Perabot Pejabat/Kediaman

03 – Alat Muzik, Kesenian dan Aksesori

03 Penyelenggaraan/Pembaikan Alat Hawa Dingin

01 – Alat Hawa Dingin (window/split/berpusat)

04 Penyelenggaraan/Pembaikan Alat Keselamatan

01 – Alat Kebombaan/Alat penyelamat/Pemadam Api

02 – Peralatan Kawalan Keselamatan

03 – Mesin Pengimbas

05 Penyelenggaraan/Pembaikan Kejuruteraan Dan Komunikasi

01 – Alat Semboyan/Perhubungan/Penyiaran

02 – Kontena/Tangki

03 – Perkakas/Sistem Elektrik

04 – Mesin dan Peralatan Woksyop

05 – Mechanisation System

06 – Membaiki Buff Fuel Tank

07 – Pump/Paip Air Dan Komponen

08 – Baikpulih Barang-Barang Logam

09 – Production Testing, Surface Well Testing and Wire Line Services

10 Faksimili

06 Penyelenggaraan/Pembaikan Peralatan/Kelengkapan Perubatan dan Makmal

01 – Alat Kelengkapan Perubatan/Makmal

02 – Mesin dan peralatan makmal

07 Penyelenggaraan/Pembaikan Bot/Kapal, Helikopter Dan Pesawat

01 – Bot/Kapal/Barge/Kapal Selam /Jet Ski/Sampan

02 – Sand Blasting Dan Mengecat Untuk Kapal

03 – Penyelenggaraan Kapal Terbang

04 – PenyelenggaraanHelikopter

05 – Penyelenggaraan Simulator Kapal

06 – Penyelenggaraan Simulator Kapal Terbang

07 – Penyelenggaraan Simulator Helikopter

08 – Pembaikan Kenderaan Yang Tidak Berenjin

09 – Kerja Pembaikan Kapal Angkasa/Satelit

10 – Alat-Alat Marin (tidak termasuk bot/kapal)

08 Pertahanan dan Keselamatan

01 – Kawalan Keselamatan (perlu lesen KDN)

02 – Penyiasat Persendirian (perlu lesen KDN)

03 – Penyelenggaran Dan Pembaikan Senjata

04 – Penyelenggaraan Misil/ Roket Dan Sub Sistem, Pelancar

09 Pengawalan Dan Pengawasan

01 – Kawalan Serangga Perosak, Anti Termite

02 – Menangkap/Menembak Haiwan

10 Khidmat Kebersihan Dan Rawatan

01 – Pembersihan Bangunan Dan Pejabat

02 – Membersih Kawasan

03 – Mengangkat Sampah

04 – Membersih Kenderaan

05 – Mencuci Kolam Renang

06 – Membersih Pantai/Sungai/Terusan/Empangan/Tasik

07 – Pelupusan Dan Perawatan Sisa berbahaya

08 – Pelupusan Dan Perawatan Sisa tidak berbahaya

09 – Pelupusan dan Rawatan Sisa Radio Aktif dan Nuklear

10 – Kolam Kumbahan/Sisa Perawatan/Talian Paip/Sesalur

11 – Pembersihan Tumpahan Minyak

11 Guna Tenaga

01 – Kakitangan Iktisas (Profesional) – Tidak Termasuk Khidmat Perundingan

02 – Kakitangan Separa Iktisas (Semi Profesional) Tidak Termasuk Khidmat

Perundingan

03 – Khidmat Guaman

04 – Tenaga Buruh

05 – Pemungut Hutang/ Penghantar Notis

06 – Stevedor

07 – Telly Clerk

08 – Mengikat Dan Melepas Tali Kapal (Mooring)

09 – Menyelam (Diving Service)

10 – Khidmat Latihan, Tenaga Pengajar dan Moderator/Negotiator

11 – Salvage Boat/Kapal

12 – Malim Kapal

12 Khidmat Udara/Laut/Darat

01 – Topografi/LIDAR

02 – Pembajaan/Pest Control

03 – Cloud Seeding

04 – Hidrografi

05 – Oceanografi

06 – Pemetaan/Pemetaan Utiliti Bawah Tanah

07 – Geologi

13 Kesenian, Hiburan Dan Pelancongan

01 – Pengeluaran Filem

02 – Rakaman

03 – Fotografi

04 – Audio Visual

05 – Penyediaan Pentas/Pameran pertunjukan, taman hiburan dan karnival/pestaria

06 – Artis Dan Penghibur Profesional

07 – Agen Pengembaraan

08 – Dokumentasi Dan Panduarah

09 – Pemeliharaan Bahan Bahan Sejarah Dan Tempat Bersejarah

10 – Penyimpanan Rekod

11 – Membaikpulih BahanTerbitan Dan Manuskrip

14 Pengindahan

01 – Bangunan/Hiasan Dalaman (tidak termasuk pelanskapan dan senitaman)

02 – Hiasan Jalan/Kawasan (tidak termasuk pelanskapan dan senitaman)

15 Penyewaan Dan Pengurusan

01 – Perabot/Kelengkapan

02 – Mesin dan Peralatan Pejabat

03 – Kenderaan/Jentera/Kenderaan Rekreasi

04 – Kapal/Bot/Bot Tunda/Feri/Bot Malim/Barge/Jet Ski/Kapal Selam

05 – Kapal Terbang/Helikopter/ Pesawat/Belon Panas/Simulator serta lain-lain

Kenderaan Udara

06 – Bangunan/Pejabat/ Stor/Ruang Niaga/Rumah Kediaman

07 – Kemudahan Awam/Sukan

08 – Peralatan/Kelengkapan Hospital Dan Makmal

09 – Peralatan Keselamatan dan Senjata

10 – Tempat Letak Kereta

11 – P.A Sistem Dan Alat Muzik

12 – Bantuan Kecemasan DanAmbulan/Kenderaan Jenazah

13 – Pakaian/Kelengkapan Dan Aksesori

16 Percetakan (Dikhas Kepada Syarikat 100% Bumiputera)

01 – Mencetak Buku, Majalah, Laporan Akhbar (perlu lesen KDN)

02 – Mencetak Fail, Kad Perniagaan Dan Kad Ucapan (perlu lesen KDN)

03 – Mencetak Label, Poster, Pelekat dan Iron On (perlu lesen KDN)

04 – Mencetak Label, Poster dan Pelekat (plastik) (perlu lesen KDN)

05 – Mencetak Continuous Stationery Forms (perlu lesen KDN)

06 – Mencetak Borang/Kertas Komputer (perlu lesen KDN)

07 – Cetakan Keselamatan (perlu lesen KDN)

08 – Cetakan Hologram (perlu lesen KDN)

09 – Pisah Warna (colour separation)

10 – Menjilid Kulit Keras

11 – Varnishing

12 – Laminating

13 – Menjilid Kulit Lembut

14 – Pengatur Huruf (type setting)

15 – Rekabentuk Percetakan (Printing Design)

17 Perkhidmatan Pengangkutan, Penyimpanan Dan Pos

01 – Pemilik Kapal

02 – Broker Perkapalan

03 – Agen Perkapalan

04 – Pengangkutan Lori

05 – Agen Penghantaran (perlu lesen KASTAM)

06 – Pembungkusan Dan Penyimpanan (perlu lesen KASTAM)

07 – Pembungkusan

08 – Penghantaran Dokumen

09 – Multimodal Transport Operator (MTO)

10 – Perkhidmatan Mel Pukal

11 – Pengurusan Pelabuhan

12 – Ship Chandling

13 – Ship Trimming

18 Perkhidmatan Kewangan Dan Insuran

01 – Syarikat Insuran

02 – Broker Insuran

03 – Penyediaan Akaun dan Pengauditan

04 – Pengurusan Kewangan Dan Korporat

05 – Agensi Kredit Dan Pemfaktoran

06 – Syarikat pelelong awam

19 Barang Lusuh

01 – Membeli Barang Lusuh Tanpa Permit

02 – Membeli Barang Lusuh Perlu Permit

20 Editorial, Rekabentuk Grafik, Seni Halus Dan Harta Intelek

01 – Media Elektronik (tidak termasuk kerja-kerja percetakan)

02 – Media Cetak (tidak termasuk kerja-kerja percetakan)

03 – Bill Board

04 – Penulisan – Semua Jenis Penulisan

05 – Mereka-Cipta Dan Seni Halus

06 – Penterjemahan

07 – Pengkomersilan

08 – Hak Harta Intelek (patent)

09 – Lain-lain Media Pengiklanan

10 - Perkhidmatan Fotostat

21 Perkhidmatan Perladangan, Perikanan, Haiwan Dan Hidupan Liar

01 – Perikanan Dan Akuakultur

02 – Hortikultur

03 – Ternakan

04 – Pertanian/Tanaman/Ladang/Taman/Hutan Dan Ladang Hutan

05 – Rawatan Hutan

06 – Sumber Air

07 – Tatahias Haiwan

08 – Tukun Tiruan

22 Perkhidmatan Hal Ehwal Sosial Dan Politik

01 – Hubungan Antarabangsa

02 – Bantuan Kemanusiaan

03 – Dasar Dan Peraturan

23 Perkhidmatan Domestik

01 – Solekan

02 – Dobi

03 – Membekal Air

04 – Pengurusan Jenazah Dan Kelengkapan

05 – Mengangkut Mayat

24 Perkhidmatan Menjahit Dan Baik Pulih

01 – Menjahit Pakaian Dan Kelengkapan

02 – Menjahit Bukan Pakaian

03 – Baik Pulih Kasut Dan Barangan Kulit

04 – Barangan PVC/Kanvas

05 – Brangan Logam

25 Hotel, Rumah Tumpangan Dan Pusat Latihan

01 – Hotel/Resort

02 – Motel/Chalet/Rumah Tumpangan

03 – Homestay

04 – Pusat Latihan

26 Perkhidmatan Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik

01 – Akustik Dan Gelombang

02 – Pencahayaan (illumination)

27 Perkhidmatan Lain-Lain

01 – Kajian Telekomunikasi

02 – Marker/DNA

03 – Bioteknologi

04 – Pensijilan dan Pengiktirafan

05 – Ujian Makmal

06 – Kodifikasi

28 Perkhidmatan Teknologi Hijau

01 – Teknologi Hijau

BIDANG KHAS

BIDANG KHAS


Semua Bidang Khas akan dilawat.

Syarikat hendaklah mengemukakan penyata caruman KWSP dan peta menuju ke premis.

Bagi bidang khas ini syarikat tidak dibenarkan beroperasi di rumah kediaman.

Dokumen sokongan diperlukan sama seperti
permohonan baru
atau tambah bidang

Berikut adalah syarat dan dokumen sokongan lain yang diperlukan:


Bidang Percetakan – 221001 hingga 221013

Modal berbayar/terkumpul RM10,000.00.

Penguasaan syarikat 100% Bumiputera.

Lesen percetakan dari KDN.

Surat kelulusan Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan bagi bidang 221009.


Pemilik Kapal – 221101

Modal berbayar/terkumpul RM50,000.00.

Penguasaan syarikat sekurang-kurangnya 51% Bumiputera.

Certificate Of Malaysian Registry.


Broker Perkapalan – 221102

Modal berbayar/terkumpul RM50,000.00.

Penguasaan syarikat sekurang-kurangnya 51% Bumiputera.

Surat Perlantikan daripada Syarikat Perkapalan.


Agen Perkapalan – 221103

Modal berbayar/terkumpul RM50,000.00.

Penguasaan syarikat sekurang-kurangnya 51% Bumiputera.

Surat Perlantikan daripada Jabatan Kastam.


Pengangkutan Lori – 221104

Modal berbayar/terkumpul RM30,000.00.

Penguasaan syarikat sekurang-kurangnya 51% Bumiputera.

Geran dan Permit Lori.

Memiliki lori sendiri.


Agen Penghantaran – 221105

Modal berbayar/terkumpul RM30,000.00.

Penguasaan syarikat sekurang-kurangnya 51% Bumiputera.

Surat Perlantikan daripada Jabatan Kastam.


Pembungkusan – 221106

Modal berbayar/terkumpul RM30,000.00.

Penguasaan syarikat sekurang-kurangnya 51% Bumiputera.

Mempunyai stor/warehouse.


Syarikat Insurans – 221201

Modal berbayar/terkumpul RM100,000.00.

Penguasaan syarikat sekurang-kurangnya 51% Bumiputera.

Lesen daripada Bank Negara Malaysia.


Broker Insurans – 221202

Modal berbayar/terkumpul RM100,000.00.

Penguasaan syarikat sekurang-kurangnya 51% Bumiputera.

Lesen daripada Bank Negara Malaysia.


Stevedor – 221604

Modal berbayar/terkumpul RM30,000.00.

Penguasaan syarikat sekurang-kurangnya 51% Bumiputera.

Senarai pekerja.


Telly Clerk – 221605

Modal berbayar/terkumpul RM30,000.00.

Penguasaan syarikat sekurang-kurangnya 51% Bumiputera.

Mempunyai Telly Clerk yang berpengalaman.


Agen Pengembaraan – 221107

Modal berbayar/terkumpul RM100,000.00.

Penguasaan syarikat 100% Bumiputera.

Lesen daripada Lembaga Penggalak Pelancongan Malaysia (TDC).


Bengkel – 220116 hingga 220123

Modal berbayar/terkumpul RM10,000.00.

Polisi insuran perlindungan kenderaan pelanggan.

Lesen Perniagaan daripada Pihak Berkuasa Tempatan.


Limbungan – 220107

Modal berbayar/terkumpul RM 10,000.00.

Lesen Perniagaan daripada Pihak Berkuasa Tempatan.

Polisi Insuran Perlindungan Bot/Kapal pelanggan.


Pembuat Bot/Kapal – 190299 (P)

Modal berbayar/terkumpul RM 10,000.00.

Lesen Perniagaan daripada Pihak Berkuasa Tempatan.

Polisi Insuran Perlindungan Bot/Kapal pelanggan.

Mempunyai Limbungan Milik Sendiri.

Mempunyai Shipway/Launch-way.

Mempunyai peralatan:-

Lathe Machine, Welding Machine, Grinding Machine, Shaping Machine,

Drilling Machine, Cutting Machine, Bending Machine.

7. Bilik Hawa Dingin (untuk buat GRP).
8. Syarikat juga mestilah mempunyai kakitangan yang berkelakan:-

Marine Engineer.

Pekerja mahir/berpengalaman dalam bidang berkenaan.

Welding Specialist (with bot alluminium).

BIDANG KOMPUTER

Bidang Komputer

SYARAT PENDAFTARAN BIDANG KOMPUTER

1. Syarikat yang berstatus MSC layak berdaftar dengan mengemukakan sijil MSC daripada MDC.

2. Syarikat yang tidak berstatus MSC perlu memenuhi syarat-syarat seperti berikut:-

KOD

TAJUK

KELAYAKAN DIPERLUKAN

210101

PC’S Related Peripherals & Services

A dan B

210102

Small to large multi User System & Services

A,B,C dan D

210103

Work Stations and Related Peripherals and Services

A,B,C dan D

210104

Software Products and Services

B atau C

210105

Other Computer Related Services

A atau B atau C atau D

210106

Networking Product & Services

A dan B


Kelayakan Untuk Pendaftaran Bidang Komputer Di Kementerian Kewangan

A) Hardware Engineer - B.Sc (Electrical/Electronic) atau setaraf.

B) Software Engineer - B.Sc (Computer) atau setaraf.

C) i) System Analyst - B.Sc (Computer) atau setaraf.
ii) Programmer - Dip. (Computer) Sc. atau setaraf.
iii) Data Base - B.Sc (Computer) atau setaraf.

D) i) Networking Analyst - B.Sc (Computer) atau setaraf.
ii) Jurutera - B.Sc (Electrical/Electronic) atau setaraf.
iii) Implementors - pengalaman bidang komputer.

3. Dokumen yang diperlukan adalah sama seperti permohonan baru atau tambah bidang

4. Berikut adalah dokumen sokongan tambahan yang diperlukan:

ROC - SENDIRIAN BERHAD / BERHAD dan ROB - PERSENDIRIAN / PERKONGSIAN atau ROS –

KOPERASI / PERSATUAN / PERTUBUHAN

1.SALINAN IJAZAH B.SC COMPUTER/IT DAN B.SC ELECTRIC/ELECTRONIC (210101-210106)

DISAHKAN OLEH PESURUHJAYA SUMPAH / PEG. KERAJAAN KUMPULAN 'A'

3 BLN PENYATA DAN RESIT BAYARAN CARUMAN KWSP BAGI PEKERJA YANG MEMPUNYAI

IJAZAH BERKAITAN @

PEMILIK / PEMEGANG SAHAM / PENGARAH YANG MEMPUNYAI IJAZAH BERKAITAN

TIDAK PERLU DICARUM KWSP.

IKLAN

Create your own banner at mybannermaker.com!

Khimat Lesen Kewangan Malaysia

http://www.mudah.my/vi/41364776.htm